Uitbetaling feestcheque Vlaanderen Feest! 2020

De campagne Zomerstraten werd gelanceerd in het weekend van de Vlaamse Feestdag. Wie met buren of een vereniging een Zomerstraat-activiteit organiseerde in het weekend van 10, 11 en 12 juli kon een feestcheque aanvragen tot maximaal €180. Heb je de feestcheque aangevraagd? Vergeet dan zeker niet de gevraagde bewijsstukken in te dienen bij Vlaanderen Feest!.

De feestcheque tot maximaal 180 euro wordt uitbetaald na indiening van volgende bewijsstukken bij 11-daagse@vlaanderenfeest.eu, uiterlijk 1 augustus 2020:

  • kostenbewijzen (dit jaar komen alle organisatiekosten in aanmerking)
  • foto’s van het initiatief met verwijzingen naar Zomerstraten en Vlaanderen Feest! Dit gebeurt bij voorkeur via de campagnespandoeken van Zomerstraten, Vlaanderen Feest! en de officiële vlag van de Vlaamse Gemeenschap (voor zover je deze spandoeken hebt ontvangen).

Wie de feestcheque aanvroeg, ontving na het evenement reeds een e-mail van Vlaanderen Feest! om de bewijsstukken door te sturen.


Vlaanderen Feest! is de jaarlijkse campagne van de vzw Vlaanderen-Europa in samenwerking met de Vlaamse overheid.
Het doel is om zoveel mogelijk Vlamingen te sensibiliseren voor de beleving van de Vlaamse feestdag-gedachte en te betrekken bij het Feest van de Vlaamse Gemeenschap door de realisatie van eigentijdse feestelijkheden rond 11 juli.
Meer info op hun website of op de facebookpagina van Vlaanderen Feest!.