Hoe beginnen?

Ruimte maken om elkaar (opnieuw) te ontmoeten en dingen te doen in de straat of buurt, inzetten op een groenere straat of meer speelkansen creëren, dat is de bedoeling van Zomerstraten. Kriebelt het bij jou om van jouw straat een Zomerstraat te maken? Heb je een creatief idee om ruimte te maken voor spelen en bewegen, ontmoeten en ontspannen, groen en water of om de mobiliteit in jouw straat te herdenken? Wij helpen je graag op weg.

LET OP: indien u een activiteit plat met een grotere groep mensen, dan verzoeken wij u om te controleren of uw activiteit mogelijk is binnen de huidige Corona-veiligheidsmaatregelen. U kan dit controleren via de zogenaamde eventrisktool.

1. Wat wil je doen?

Heb je al een idee over de invulling van jouw Zomerstraat of wil je eerst met anderen van gedachten wisselen over wat een Zomerstraat voor jullie kan betekenen? Spreek dan beslist jouw buren aan. Op de inspiratiepagina vind je tal van leuke ideeën.
Je vindt er ook heel wat voorbeelden van kleinschalige acties waar je zelf mee kan beginnen zoals een gedicht op de stoep of op je raam schrijven, een gevelbank plaatsen of een geveltuin aanleggen. Op die manier zet je zelf alvast de eerste stap en krijgen anderen uit de buurt misschien wel zin om mee te doen.  Is er al een straatcomité actief? Ga dan meteen naar stap 3 en 4.

2. Spreek je buren aan.

Een Zomerstraat brengt mensen samen. Contacteer indien mogelijk het wijk- of buurtcomité. Heb je je buren nog niet ontmoet? Een Zomerstraat kan een ideale gelegenheid zijn om elkaar wat beter te leren kennen. Download de Zomerstraat flyer om je buren uit te nodigen. Opgelet: als je afspreekt met anderen, hou dan steeds rekening met de geldende veiligheidsvoorschriften en afstandsregels! Is er in jouw straat voldoende interesse om mee te doen, dan kan je jouw pakket aanvragen.

3. Bestel een gratis actiepakket voor de buurt.

Willen jullie met de straat een Zomerstraat maken? Dan helpen we jou graag op weg. Met een gratis actiepakket tover je jouw straat om in een Zomerstraat. Ook reeds geplande initiatieven komen in aanmerking voor een actiepakket. Heb je bijvoorbeeld al een speelstraat in het vooruitzicht? Twijfel dan niet en vraag jouw Zomerstraatpakket aan.
Opgelet: per straat kan slechts één Zomerstraatpakket worden verzonden! Voor straten langer dan 500 m zijn uitzonderingen mogelijk. Neem contact op voor meer info.

Het Zomerstraat actiepakket is helemaal gratis en bevat onder meer spandoeken, raamaffiches, stoepstickers (om mensen te wijzen op het belang van social distance), stoepkrijt, edm.

Vul hier het deelnameformulier in.

4. Contacteer indien nodig je gemeente.

Voor sommige initiatieven heb je geen hulp of toestemming nodig van de gemeente. Denk aan een boekenruilkast in een voortuin, raamtentoonstellingen of bloembakken op je vensterbank. Sommige buurten kunnen gebruik maken van autovrije pleintjes, groene bermen of zelfs een rustige straat om samen te komen of iets te organiseren.

We raden toch aan om steeds het gemeentebestuur op de hoogte te brengen van geplande buurtactiviteiten, ook als hier in principe geen vergunning, aanvraag of dergelijke voor nodig is. Zo ontstaan er geen misverstanden.

Is er in jouw buurt geen ruimte om mee aan de slag te gaan? Of wil je iets organiseren, maar heb je daarvoor ondersteuning of toestemming nodig? Denk aan tijdelijk afsluiten als speelstraat, anders inrichten van parkeerplaatsen, aanvragen van een fietsenstalling of zitbank, … Neem dan zeker vooraf contact op met de gemeente. Op de pagina ‘wie doet mee‘ vind je het overzicht van de gemeentebesturen die zich reeds hebben uitgesproken om de campagne te ondersteunen. Staat jouw gemeente er niet bij, informeer hen en motiveer hen om toch deel te nemen. De gemeente kan jou vertellen wat wel en niet toegelaten is. Leg uit wat je wil doen en vertel waarom. Om de gemeenten te contacteren kan je beroep doen op de voorbeeldbrief aan de gemeente. Vaak zijn aanvragen voor speelstraten of inname van het openbaar domein onderhevig aan vastgelegde procedures en termijnen. De opstart van het openbare leven na corona is een bijzondere situatie. Met onderlinge dialoog en bereidwilligheid van beide kanten zijn misschien dingen mogelijk die in ‘normale tijden’ minder voor de hand liggen. Speelstraten of andere initiatieven die al eerder werden aangevraagd en goedgekeurd voor deze zomer, kunnen meteen instappen in de campagne Zomerstraten.

5. Nodig de bewoners van je straat uit en communiceer !

Heb je het Zomerstraatpakket ontvangen? Dan ben je klaar om van start te gaan. Verdeel de affiches uit het actiepakket in je straat. Laat de bewoners weten waar en wanneer Zomerstraatactiviteiten plaatsvinden. Je kan hiervoor de facebookgroep van jouw wijk gebruiken, van deur tot deur gaan, een infoflyer afprinten, een artikel in het wijkkrantje plaatsen. Start met een nieuwe Facebookgroep ‘Zomerstraat + straat, gemeente’ en nodig de buren uit voor deze pagina. Via een facebookpagina kan je een poll organiseren, een evenement aanmaken, foto’s van de activiteiten plaatsen en veel meer. Gebruik het handige communicatieboek waar alle stappen uitgelegd staan>

 Enkele tips:

  • Voor elk event dat plaatsvindt in de Zomerstraat en dat mensen samen brengt, stel je een meter of peter aan. Deze voorziet in de nodige veiligheidsmaatregelen (circulatie, afstandsregels, enz.) en ziet toe op het naleven van deze regels. Het actiepakket en deze website voorziet ondersteunend materiaal en richtlijnen om hierbij te helpen.
  • Overleg of communiceer tijdig met je gemeentebestuur, bewoners en handelaars in de buurt bij bijvoorbeeld inname van een parkeerplaats of het afsluiten van een straat. Respecteer de regels die in jouw gemeente van kracht zijn.
  • Zorg steeds voor een vrije voetgangersdoorgang van minimaal 1,5 m.
  • Zorg steeds voor een vrije doorgang voor fietsers.
  • Vraag bij inname van openbaar domein of het afsluiten van een straat steeds een vergunning aan bij je gemeentebestuur of informeer ernaar in geval van twijfel. Volg steeds de regels en reglementen die in jouw gemeente van kracht zijn.
  • Voor het innemen van ruimte op een gewestweg (N-weg) is toestemming nodig van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid, informeer bij je gemeente.