Vlaanderen Feest!

Neemt jouw straat deel aan de campagne Zomerstraten? Dan kan je misschien wel beroep doen op een feestcheque van Vlaanderen Feest!

De campagne Zomerstraten wordt gelanceerd in het weekend van de Vlaamse Feestdag dat loopt van 10 tot en met 12 juli. Organiseer met je buren of vereniging een activiteit in dat weekend en krijg maximaal 180 euro van je organisatiekost terugbetaald.

De cheque geeft een duwtje in de rug om jouw zomerstraat aangenamer te maken. Je kan de cheque gebruiken om enkele geveltuintjes te installeren, een artiest uit te nodigen, de lokale middenstand een duwtje in de rug te geven, extra spelmateriaal te voorzien of wat dan ook.

Om van een feestcheque te kunnen genieten moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:

  • de cheque wordt uitgegeven aan een activiteit op vrijdag 10, zaterdag 11 of zondag 12 juli die in het teken staat van Vlaanderen Feest!
  • de aanvrager is geen (lokale afdeling van een) politieke partij, een horecazaak of een bedrijf;
  • de activiteit staat open voor alle bewoners van de straat of buurt;
  • bij de organisatie moeten de geldende coronamaatregelen in acht genomen worden genomen;

Voldoet jouw activiteit aan deze voorwaarden, dan kan je de cheque aanvragen via het inschrijfformulier (zolang de voorraad strekt). Wie het eerst komt, het eerst maalt.

De cheque zal uitbetaald worden na indiening van volgende bewijsstukken dat uiterlijk tegen 1 augustus 2020 dient te gebeuren:

  • kostenbewijzen;
  • foto’s van het initiatief met verwijzingen naar Zomerstraten en Vlaanderen Feest! Dit gebeurt bij voorkeur via de campagnespandoeken van Zomerstraten, Vlaanderen Feest! en de officiële vlag van de Vlaamse Gemeenschap (voor zover je deze spandoeken hebt ontvangen).

Na het evenement ontvangt u van Vlaanderen Feest! een e-mail om de bewijsstukken door te sturen.

FEESTCHEQUE AANVRAGEN


Vlaanderen Feest! is de jaarlijkse campagne van de vzw Vlaanderen-Europa in samenwerking met de Vlaamse overheid.
Het doel is om zoveel mogelijk Vlamingen te sensibiliseren voor de beleving van de Vlaamse feestdag-gedachte en te betrekken bij het Feest van de Vlaamse Gemeenschap door de realisatie van eigentijdse feestelijkheden rond 11 juli.
Meer info op hun website of op de facebookpagina van Vlaanderen Feest!.