Beleidsvoordelen

Een tijdelijke alternatieve straatinrichting kan helpen om bewoners anders te doen nadenken over bijvoorbeeld hun eigen verplaatsingsgedrag, sluipverkeer en snelheidsbeperkingen in de buurt of de behoefte aan groen en ontmoetingsplekken. Door burgers de gelegenheid te geven hun straat op een alternatieve manier te gebruiken, kunnen ze de mogelijkheden ervan verkennen. Door te experimenteren met de invulling van de ruimte (parkeren, groen, zitgelegenheid, spelen, verplaatsen) ontstaat ruimte voor dialoog die kan leiden tot latere, meer duurzame inrichtingsmaatregelen die beantwoorden aan concrete noden en behoeften op buurtniveau. Door mensen te betrekken bij de potenties, kwaliteiten en kansen die letterlijk op straat liggen en hen daarover in dialoog te laten gaan, ontstaat een draagvlak voor een publieke ruimte op mensenmaat.

De vier componenten die de Voetgangersbeweging voorop stelt voor de inrichting van een kwaliteitsvolle openbare ruimte zijn

  • Spelen en bewegen
  • Ontspanning en ontmoeting
  • Water en groen
  • Mobiliteit

In het onderdeel inspiratie op deze website vind je een aantal idee├źn om mee aan de slag te gaan.