Exitstrategie corona

In het kader van de exitstrategie uit de coronacrisis, publiceerde de Vlaamse overheid een relanceplan voor lokale besturen. De publieke ruimte speelt hierin een belangrijke rol. De openbare ruimte is namelijk essentieel in het functioneren van ons sociaal weefsel. De coronacrisis versterkte bij veel mensen de nood en behoefte aan kwaliteitsvolle verblijfsplekken in eigen buurt.

Met de campagne Zomerstraat wil de Voetgangersbeweging lokale besturen en buurten helpen om creatief om te gaan met hun publieke ruimte. De focus ligt daarbij op de publieke ruimte als verblijfs- en ontmoetingsruimte, vormen van ontspanning, en beperkt zich niet tot verplaatsing. Het instellen van een Zomerstraat is een belangrijke stap om mensen op buurtniveau meer bewegingsvrijheid en ontmoetingskansen te bieden.