Hoe beginnen?

Steden en gemeenten kunnen zelf initiatief nemen en actief op zoek gaan naar straten en buurten waar de nood aan extra beweegruimte en ontmoetingskansen hoog is. We nodigen alle lokale besturen uit om bestaande en geplande initiatieven mee te laten surfen op de campagne Zomerstraat en open te staan voor de  concrete verzoeken van bewoners. Iedereen heeft het recht om opnieuw buiten te komen en van de zomer te genieten. Gemeentebesturen kunnen hun inwoners daarbij helpen. Dat tonen ze nu al elke dag.

  • Ga actief op zoek gaan naar knelpuntbuurten
    De nood aan beweegruimte is het hoogst in dichtbebouwde buurten met weinig groen. Vaak hebben mensen er geen tuin of terras en zijn ze op de openbare ruimte aangewezen om even een luchtje te kunnen scheppen. Lokale besturen kunnen dergelijke buurten prioriteit geven om ruimte vrij te maken voor bewoners. Neem als gemeente eventueel zelf het initiatief om een Zomerstraat voor te stellen aan de buurt.
  • Speel in op lopende of geplande initiatieven
    Heeft uw bestuur al plannen om deze zomer speelstraten of vakantiezones in te richten? Dan kunnen die simpelweg mee varen onder de vlag van Zomerstraten. Schoolstraten kunnen tijdens de vakantieperiode gebruikt worden als Zomerstraat. De bewoners hebben reeds ervaring met het afsluiten van hun straat waardoor er misschien minder koudwatervrees is.
  • Sta open voor verzoeken van burgers
    Verzoeken van burgers, zoals bv. het instellen van speelstraten, leefstraten en buurtfeesten, zijn vaak gebonden aan procedures en aanvraagtermijnen zodat alles veilig en vlot kan verlopen. Komt het Zomerstraat-verzoek van een bepaalde straat pas in juli? Bekijk de opties om dit alsnog in augustus toe te staan. Is het om verkeerstechnische redenen niet mogelijk om een volledige straat af te zetten? Onderzoek de alternatieven zoals het vrijmaken van één rijstrook of van enkele parkeervakken. Beschouw elke vraag van bewoners als een uitnodiging tot dialoog.