Materiaal

Lokale besturen kunnen de inrichting van zomerstraten ondersteunen door zelf materialen ter beschikking te stellen.

Met dranghekken of jerseys kunnen straten tijdelijk worden afgesloten of geknipt. Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om de ruimte (tijdelijk) anders in te richten. De plaatsing van dergelijke materialen kan deel uitmaken van een dialoog met de burgers over de kansen en behoeften die ze ervaren in hun straat.

Materiaal om inrichting te faciliteren:

  • Bloem- en plantenbakken
  • Boombakken voor schaduw en vergroening (vb. Maaseikplein, Gent)
  • Dranghekken met wettelijk verplichte signalisatie wegcode (cfr. speelstraten, schoolstraten)
  • Evenementententjes voor schaduw en bewaring van materialen
  • Tijdelijke zitbanken of zitpoefen, verplaatsbare stoelen of ligzetels (geen tafels)