Subsidies

De Vlaamse overheid wil gemeenten inspireren om maatregelen te nemen om wandelen en fietsen in coronatijden verder te stimuleren. Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters lanceerde daarom op 14 mei 2020 een toolbox rond duurzame mobiliteit.

Deze toolbox bevat verschillende concrete acties die lokale overheden (tijdelijk) kunnen invoeren. Denk aan een fietsstraat, het verbreden van fiets- of wandel en zebrapaden of het inrichten van een vakantiestraat zodat we de 1,5 meter regel kunnen respecteren. Maar ook aan het plaatsen van extra fietsenstallingen in de onmiddellijke omgeving van scholen, winkels en bedrijventerreinen.

Minister Peeters maakt hiervoor 3 miljoen euro vrij. 2 miljoen kan ingezet worden op gemeentelijke wegen, met een maximaal bedrag van 7.000 euro per lokaal bestuur. Bij het uitvoeren vraagt de minister voor elke euro die Vlaanderen investeert op gemeentewegen, één euro van het lokaal bestuur.

Gemeenten kunnen nog tot en met 15 juli 2020 een subsidie aanvragen voor 50% van de kosten voor wegmarkeringen, verkeersborden, wegmeubilair en plaatsingskosten. Meer info vind je hier.