Ondersteun als gemeente

1 Gemeente
2 Contactpersoon
  • Elke gemeente in Vlaanderen kan inschrijven voor de campagne Zomerstraten. Hierbij geeft het bestuur duidelijk aan dat ze achter het idee staat om meer aandacht te besteden aan kwalitatieve buurten waar het aangenaam is om te vertoeven.

    Steden en gemeenten kunnen zelf initiatief nemen en actief op zoek gaan naar straten en buurten waar de nood aan extra beweegruimte en ontmoetingskansen hoog is. Ze kunnen ervoor opteren om bestaande en geplande initiatieven mee te laten surfen op de campagne Zomerstraten. Of ze kunnen inspelen op concrete verzoeken van wijk- en buurtcomités.

  • Toegestane bestandstypen: jpg, png, bmp.